Drzewo Genealogiczne
SPECYFIKACJA PRODUKTU
Lp. Rozmiar produktu Cena produktu Kod produktu
1. 68 x 85 cm 139 PLN brutto PLE/DRZ/MSP
1. 97 x 130 cm 169 PLN brutto PLE/DRZ/SSP
2. 130 x 160 cm 490 PLN brutto PLE/DRZ/SSP
Jest to pouczający schemat genealogiczny władców polskich obejmujący okres od czasów przedhistorycznych do rozbiorów Polski. Treść planszy, piękne obrazy, symbole oraz forma czynią ją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym. Dodatkowym walorem drzewa, oprócz rozrysowanych powiązań rodzinnych poszczególnych władców są ich portrety namalowane przez naszych artystów a wzorowane na rysunkach Jana Matejki.