WYDAWNICTWO W STARYM STYLU
Witamy na oficjalnej stronie Wydawnictwa Pergamena.
NOWOŚĆ: Memoriał Polski


Memoriał Polski to unikatowa plansza o patriotyczno-edukacyjnym przesłaniu wydana dla upamiętnienia przypadającego w 2018 roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Publikacja ta jest swoistym jubileuszowym wotum, wyrażającym wdzięczność przodkom i pamięci o nich, o ich dokonaniach dla niepodległej dziś Ojczyzny.
Opracowana wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu, przedstawia w skondensowanej, słowno - graficznej formie pryncypia tysiącletniego dziedzictwa narodu polskiego. Centralną częścią publikacji jest syntetyczny i pouczający "rocznicowy" zarys dziejów Polski napisany przez wybitnego historyka prof. Andrzeja Nowaka. Memoriał opatrzony jest wizerunkami historycznych pieczęci władców polskich oraz osób i instytucji znacząco wpisanych w polskie dziedzictwo kulturowe.

Poza tytułowym esejem na planszy znajdują się symbole narodowej tożsamości:
- godło i hymn narodowy,
- ryciny obrazujące dawne stolice Polski - Gniezna, Krakowa i współczesnej stolicy - Warszawy, oraz Częstochowy jako nduchowej stolicy kraju,
- wizerunki najwybitniejszych Polaków, tych uważanych za Ojców Niepodległości 1918 r., oraz przedstawicieli pokoleń które na przestrzeni tysiąclecia trwały w niepodległościowym czynie i dziedzictwie,
- znaczące przesłania i wypowiedzi na temat Polski i Polaków,
- skrótowy opis dziejów niepodległości Polski i ilustrujące je symbolicznie ryciny.
Mamy nadzieję, że spisane i zobrazowane na planszy kanony polskości poza swą funkcją edukacyjną będą także estetycznym elementem patriotycznego wystroju mieszkań i biur, wyrażającym szacunek i przywiązanie do narodowej
tradycji.

NOWOŚĆ: Mapa województwa warmińsko-mazurskiego
s