POCZET KRÓLÓW

Poczet królów to seria portretów władców polskich, od czasów przedhistorycznych do rozbiorów Polski. Są to unikatowe w skali kraju publikacje wzbogacone krótką notą biograficzną każdej postaci. Poczet wzorowany na utrwalonych w polskiej tradycji rysunkach Jana Matejki jest ubogaconym kolorystycznie dziełem naszych artystów.